Darbo taryba

Administracinė informacija

Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ darbo grupės, tarybos, komisijos

Lopšelio-darželio tarybos:

Pirmininkė O. Vyšniauskienė, sekretorė Gitana Bielevičienė, nariai: Rita Anušauskienė, Eglė Totorienė, Ona Bagdanavičienė, Laima Bereznauskienė, Ryta Uždavinienė, Aušra Ratkevičienė, Alė Zdanavičienė, tėvų (globėjų) atstovai –  po vieną iš kiekvienos grupės (11 tėvelių).

Vidaus audito:

Pirmininkė Ž. Uscilienė, sekretorė J. Sabonienė, nariai: R. Anušauskienė, A. Gecevičienė, J. Švedienė, D. Matukienė, I. Rugytė, A. Balevičienė.

Mokytojų ir metodinės tarybos:

Metodinės tarybos pirmininkė A. Gecevičienė, sekretorė J. Švedienė, nariai – visos pedagogės.

Etikos:

Pirmininkė R. Anušauskienė, sekretorė J. Ulčickaitė, nariai: E. Liškevičienė, , M. Petraškienė.

Atestacijos:

Pirmininkė D. Rekštienė, sekretorė: A. Gecevičienė, nariai: J. Sabonienė, Ž. Uscilienė, O. Vyšniauskienė.

Vaiko gerovės:

Pirmininkė: R.Anušauskienė, sekretorė Ž. Uscilienė, nariai: A. Gecevičienė, J. Švedienė, J.Sabonienė.

Inventorizacijos:

Pirmininkė L. Bereznauskienė, nariai: J. Švedienė, Ž. Ščerbetkienė, G. Šaučiūnienė.

Krizių valdymo:

Pirmininkė R. Anušauskienė, nariai: Ž. Uscilienė, A. Zdanavičienė, V. Chmieliauskienė, Indrė Jasionienė.

Apgaulės ir korupcijos:

Pirmininkė: Gitana Bielevičienė, O. Vyšniauskienė, A. Zdanavičienė, , M. Petraškienė.

Darbo taryba:

Pirmininkė G.Bielevičienė, sekretorė Ž. Užcilienė, nariai: R. Armanavičienė.

Švietimo taryba:

Tėvų atstovas Ramunė Vyšniauskaitė, pedagogų atstovas Milda Petraškienė

Informacija atnaujinta: 2020-09-25