Darbo užmokestis

Administracinė informacija

Vidutinio mėnesinio nustatytas(paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių (etatų) skaičius

2021 m.

 

2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Pareigybių (etatų) skaičius

2022 m.

 

2022 m. I  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3,24

1491,17

3,24

1459,46

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

14,65

1449,30

14,65

 

1540,80

Mokytojo padėjėjas

11

794,71

11

903,35

Mokytojo padėjėjas(SUP)

1

869,95

1,5

888,71

Virėja

3

804,47

3

914,05

Už pateiktą informaciją atsakinga buhalterė Gedailė Mažeikienė, tel. 8 608 41 621

Informacija atnaujinta: 2022-04-10