Darbo užmokestis

Administracinė informacija

Vidutinio mėnesinio nustatytas(paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius 2019 m. IV  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Etatų skaičius 2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur 
1 Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 13,27 970,53 11,92 871,04
2 Priešmokyklinio ugdynmo pedagogas 3,00 1093,36 3,06 967,25
3 Auklėtojos padėjėja 10,00 636,64 10,00 543,12
4 Virėja 2,75 636,64 2,00 543,12
*  indeksuotas iš 1,289 koeficiento.

* indeksuotas iš 1,289 koeficiento.
Už pateiktą informaciją atsakinga buhalterė Gedailė Mažeikienė, tel. 8 608 41 621

Informacija atnaujinta: 2020-01-23