TARYBOS, KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS

Administracinė informacija

Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ darbo grupės, tarybos, komisijos

TARYBOS

Lopšelio-darželio taryba:

Pirmininkė O. Vyšniauskienė, sekretorė Gitana Bielevičienė, nariai: Rita Anušauskienė, Eglė Totorienė, Laima Bereznauskienė, Ryta Uždavinienė, Aušra Ratkevičienė, Alė Zdanavičienė, A. Balevičienė, tėvų (globėjų) atstovai –  po vieną iš kiekvienos grupės (11 tėvelių).

Darbo taryba:

Pirmininkė I. Kumpikevičienė, pirmininkės pavaduotoja J. Švedienė, sekretorė D. Matukienė.

Mokytojų metodinė taryba:

Metodinės tarybos pirmininkė A. Balevičienė, sekretorė J. Švedienė, nariai – visos pedagogės.

Švietimo taryba:

Tėvų atstovas R. Ivanauskienė, pedagogų atstovas Milda Petraškienė.

KOMISIJOS

Vidaus audito:

Pirmininkė Ž. Uscilienė, sekretorė J. Sabonienė, nariai: R. Anušauskienė, A. Gecevičienė, J. Švedienė, D. Matukienė, I. Rugytė, A. Balevičienė.

Etikos:

Pirmininkė R. Anušauskienė, sekretorė J. Ulčickaitė, nariai: E. Liškevičienė, M. Petraškienė.

Atestacijos:

Pirmininkė D. Rekštienė, sekretorė: A. Gecevičienė, nariai: J. Sabonienė, Ž. Uscilienė, O. Vyšniauskienė.

Vaiko gerovės:

Pirmininkė: R.Anušauskienė, sekretorė I. Jasionienė, nariai: Ž. Uscilienė, D. Sadauskienė, O. Vyšniauskienė.

Inventorizacijos:

Pirmininkė L. Bereznauskienė, nariai: J. Švedienė, Ž. Ščerbetkienė, G. Šaučiūnienė.

Apgaulės ir korupcijos:

Pirmininkė: Gitana Bielevičienė, O. Vyšniauskienė, A. Zdanavičienė, M. Petraškienė.

KOMANDA

Krizių valdymo:

Pirmininkė R. Anušauskienė, nariai: Ž. Uscilienė, A. Zdanavičienė, V. Chmieliauskienė, Indrė Jasionienė.

Informacija atnaujinta: 2021-09-01