Vadovų darbotvarkė

Administracinė informacija

Direktorės Daivos Rekštienės 2019 m. vasario mėnesio darbotvarkė

  • 201-02-01 įstaigų vadovų pasitarimas.
  • 2019-02-05 dieną  13.30 val. 201 posėdžių salėje organizuojamas pasitarimas dėl elektroninio dienyno sistemos arba Tamo dienyno diegimo Alytaus ikimokyklinėse įstaigose.
  • 2019 metų vasario 11 d. 13 val. 201 salėje organizuojamas metodinių būrelių pirmininkų ir deleguotų atstovų iš visų ikimokyklinio ugdymo įstaigų pasitarimas dėl priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo metodinių būrelių veiklos atnaujinimo.

Direktorės Daivos Rekštienės 2019 m. sausio mėnesio darbotvarkė

( Atsižvelgus į aplinkybes, darbotvarkė gali keistis)

Data, laikas Pasitarimai
7 d. 9 – 16 val. Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas.

 Direktorės Daivos Rekštienės 2018 m. lapkričio mėnesio darbotvarkė

( Atsižvelgus į aplinkybes, darbotvarkė gali keistis)

Data, laikas Pasitarimai
 7 d. 13.00 val. Alytaus lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių direktorių dėl įstaigų nuostatų keitimo.
15 d. 13.30 val. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus įstaigose.
 20 d. 13.00 val. Dėl efektyvaus bendradarbiavimo su tėvais.

 

Direktorės Daivos Rekštienės 2018 m. gruodžio mėnesio darbotvarkė

( Atsižvelgus į aplinkybes, darbotvarkė gali keistis)

Data, laikas Pasitarimai
 5 d. 10.00 val. Dėl higienos normos reikalavimų žaidimų aikštelėms.
   
 21 d. 10.00 val. Dėl 2018 m. Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų veiklos rezultatų apžvalgos.

 

Informacija atnaujinta: 2019-01-10