Akcija „Švarių rankų mėnuo“ lopšelyje-darželyje „Nykštukas“

Akcija „Švarių rankų mėnuo“ lopšelyje-darželyje „Nykštukas“

Spalio 7 dieną „Drugelių“ grupės vaikučiai ir auklėtoja susitiko su Burbuliuke – Justina ir  Mikrobu – Ieva iš UAB „Drogas“. Vykdomos  akcijos tikslas – siekti, kad vaikai mokytųsi ir pratintųsi taisyklingai plauti rankutes.

Skambant muzikai, viešnios paaiškino ir parodė vaikučiams, kaip taisyklingai plauti rankeles. Vaikai nuoširdžiai atliko prausimosi judesius ir pažadėjo visada praustis. Visi gavo dovanų po vaikišką muiliuką.

Virginija Davainienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Akcija „Darželinukai – už krepšininkų pergales“

Akcija „Darželinukai – už krepšininkų pergales“

Rugsėjo 4 dieną rytą vaikai su tėveliais nešėsi kamuolius ir įvairią atributiką krepšininkų pergalėms palaikyti. Grupių auklėtojos organizavo pokalbius su vaikais apie Lietuvoje labiausiai mėgstamą sporto šaką – krepšinį, geriausius krepšininkus. Vaikai piešė, spalvino ir  piešiniuose atsispindėjo oranžiniai krepšinio kamuoliai. 11.00 val. darželio kieme būriavosi prie starto linijos vaikai, pedagogai, tėveliai, svečiai. Tikri krepšinio fanai mirguliavo pasipuošę kepuraitėmis, su trispalvėmis vėliavėlėmis, švilpynėmis, lazdelėmis ir krepšinio kamuoliais rankose. Pakviesti į iškilmingą eiseną, žygiavo iki išpuošto sporto aikštyno.  Akcijos atidarymas prasidėjo lopšelio-darželio himnu, atlikome mankštą, grupės skandavo: Sportas – sveikata, Krepšinis – tai jėga. Organizuotos trys rungtys: kamuolio varymas, kamuolio metimas į krepšį, kamuolio varymas aplink darželį, skambant Marijono Mikutavičiaus dainos įrašui „Trys milijonai“ įrašui.

Sugrįžę į sportavimo aikštyną vaikai šoko, dainavo, mėtė kamuolius savo grupių komandose. Visi gavo siurprizus ir išsiskirstė į grupes.

Rita Anušauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Julija Armanavičiūtė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja