Laisvos vietos

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS VAIKAMS

ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“

Laisvų vietų skaičius

Ankstyvojo ugdymo grupė (1—3 m.)

Ikimokyklinio ugdymo grupė

(3—6 m.)

Ankstyvojo amžiaus grupė, taikanti  „Geros pradžios“ ugdymo metodiką (1—3 m.)

Ikimokyklinio ugdymo grupės, taikančios

„Geros pradžios“ metodiką (3—6 m.)

Priešmokyklinio ugdymo grupė

(5—6 m.)

0

5

0

5

5

INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“

Pedagoginiai darbuotojai

Aptarnaujantis personalas

Laisvų darbo vietų nėra

Laisvų darbo vietų nėra