Laisvos vietos

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS VAIKAMS

 

ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“

 

Grupė Vaikų amžius Laisvų vietų skaičius
 „Boružėlių“ gr. Ankstyvojo ugdymo grupė 1-3 m.
 „Viščiukų“ gr. Ankstyvojo ugdymo grupė 1-3 m.
 „Meškučių“ gr. Ankstyvojo ugdymo grupė 1-3 m.
 „Voveriukų“ gr. Ikimokyklinio ugdymo grupė 3-5 m.
 „Ežiukų“ gr. Ikimokyklinio ugdymo grupė 3-5m.
 „Drugelių“ gr. Ikimokyklinio ugdymo grupė 3-5 m.
„Ančiukų“ gr. Priešikimokyklinio ugdymo grupė 3-5 m.
„Kiškučių“ gr. Priešikimokyklinio ugdymo grupė 3-5 m.
„Pelėdžiukų“ gr. Ikimokyklinio ugdymo grupė 5-6 m.
„Kačiukų“ gr. Ikimokyklinio ugdymo grupė 5-6 m.

 

ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms užimti

1. Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“ skelbia konkursą ikimokyklinio ugdymo  pedagogo (ės) (pareigybės lygis A2) pareigoms užimti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

2. Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

3. Darbo krūvis: 1 etatas. Darbo užmokestis vieno etato ~ 906,40 Eur (neatskaičius mokesčių).

4. Kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigybei užimti:

4.1. ne žemesnis kaip aukštesnysis arba aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. būti įgijęs ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo arba (ir) pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją;

4.3. baigęs studijas iki 2005 m., papildomai išklausęs ikimokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas;

4.4. išmanyti ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius ikimokyklinio  ugdymo principus;

4.5. būti įgijus kompetenciją, numatytą mokytojų kompiuterinio raštingumo programose;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.7. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam ir iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija;

4.8.  būti išklausius specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

5. Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII -198 įstatymu.

6. Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

6.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
6.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
6.4.  pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

6.5.  gyvenimo aprašymą (CV).

Privalumai:

* pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų kopijas;

* užsienio kalbos mokėjimas;

* turintys pedagoginio darbo patirties užsienio švietimo įstaigoje.

7. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

8. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu (Studentų g. 4, Alytus) pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu ld@nykstukas.alytus.lm.lt su nuoroda:  Dėl  laisvos ikimokyklinio ugdymo auklėtojo darbo vietos. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val.

Dokumentai priimami nuo 2020 m. liepos 31 d. iki 2020 m. rugpjūčio 13 d. (14 kalendorinių dienų nuo atrankos  paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną).

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui, kuris vyks 2020 m.  rugpjūčio 17 d..

Kontaktinis tel. (8 315) 76 520, el. p. ld@nykstukas.alytus.lm.lt

Informacija atnaujinta 2019 07 31