Darbuotojai

ALYTAUS LOPŠELIO DARŽELIO „NYKŠTUKAS“

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 2016-2017 m. m.

Eil.Nr. Darbuotojo vardas pavardė Darbuotojo pareigos
1. Aurelija Mikalauskienė Maitinimo organizavimo ir higienos specialistė (atostogos vaiko priežiūrai)
2. Vitalė Pukelevičienė Maitinimo organizavimo ir higienos specialistė
3. Alma Alksninienė Vyriausioji buhalterė
4. Vilija Ambrizienė Auklėtojo padėjėja
5. Rita Armanavičienė Auklėtojo padėjėja
6. Dalia Dzedzevičienė Auklėtojo padėjėja
7. Viktorija Ivašauskienė Auklėtojo padėjėja
8. Greta Juškauskaitė Auklėtojo padėjėja
9. Ligita Montvilaitė Auklėtojo padėjėja
10. Elizaveta Tamošiūnienė Auklėtojo padėjėja
11. Rita Tarailienė Auklėtojo padėjėja
12. Justina Ulčickaitė Auklėtojo padėjėja
13. Ryta Uždavinienė Auklėtojo padėjėja
14. Zita Zenkevičienė Auklėtojo padėjėja
15. Rimutė Kandrotienė Virėja
16. Daiva Padegimienė Virėja
17. Rima Jurkevičienė Skalbėja/valytoja
18. Juozas Zenkevičius Įrengimų aptarnavimo ir einamo remonto darbininkas
19. Antanas Alksninis Kiemsargis