Darbuotojai

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

2017-2018 m. m.

Eil.

Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė Pareigybė
1. Aurelija Mikalauskienė Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė (atostogos vaiko priežiūrai)
2. Vilma Chmieliauskienė Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė
3. Rita Armanavičienė Auklėtojos padėjėja
4. Rita Tarailienė Auklėtojos padėjėja
5. Viktorija Ivašauskienė Auklėtojos padėjėja
6. Dalia Dzedzevičienė Auklėtojos padėjėja
7 Ligita Montvilaitė Auklėtojos padėjėja
8. Jelizaveta Tamošiūnienė Auklėtojos padėjėja
9. Justina Ulčickaitė Auklėtojos padėjėja
10. Ryta Uždavinienė Auklėtojos padėjėja
11. Vilija Ambrizienė Auklėtojos padėjėja
12. Zita Zenkevičienė Auklėtojos padėjėja
13. Rimutė Kandrotienė Virėja
14. Daiva Padegimienė Virėja
15. Antanas Aksninis kiemsargis
16. Rima Jurkevičienė Skalbėja/valytoja/virėja
17. Ramualda Vadeikienė Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, vykdanti sandėlininko funkcijas
18. Juozas Zenkevičius Įrengimų aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas