Darbo laikas

  • Lopšelio-darželio darbo laiko trukmė – 10,5 val.
  • Lopšelis-darželis dirba 7.00–17.30 val. darbo dienomis.
  • Budinti grupė dirba 17.30–18.00 val.
  • Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.
  • Lopšelio-darželio darbo trukmę, tėvų (globėjų) pageidavimu, nustato Alytaus miesto savivaldybės taryba.