Pedagogai

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

2017-2018 m. m.

Eil.

Nr.

Mokytojo vardas pavardė Išsilavinimas

 

Specialybė

 

Mokomieji dalykai Pareigos

 

1. Virginija Davainienė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinė

pedagogika ir

psichologija

Ikimokyklinis

ugdymas

Direktoriaus

pavaduotoja

ugdymui

2. Rita Anušauskienė Aukštasis universitetinis, edukologijos bakalauro laipsnis Edukologijos

ikimokyklinio ugdymo

pedagogika

Priešmokyklinis

ugdymas

Priešmokyklinio

ugdymo

pedagogė

3. Ona Bagdanavičienė Aukštesnysis Ikimokyklinis

ugdymas

Ikimokyklinis

ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo

auklėtoja

4. Laima Bereznauskienė Aukštesnysis Auklėjimas

Ikimokyklinėse

įstaigose

Ikimokyklinis

ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo

auklėtoja

5. Gitana Bielevičienė Aukštasis Edukologijos ikimokyklinis

ugdymas

Ikimokyklinis

ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo

auklėtoja

6. Asta Gecevičienė Aukštesnysis Auklėjimas

ikimokyklinėse

įstaigose

Priešmokyklinis

ugdymas

Priešmokyklinio

ugdymo

pedagogė

7 Dovilė Matukienė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinis

ugdymas.

Pradinio ugdymo

pedagogika

Ikimokyklinis

ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo

auklėtoja

 

8. Aldona Pacevičienė Aukštasis Edukologijos

ikimokyklinis

ugdymas

Ikimokyklinis

ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo

auklėtoja

9. Jolita Petraškienė Aukštesnysis Auklėjimas

ikimokyklinėse

įstaigose

Ikimokyklinis

ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo

auklėtoja

10. Onutė Ražanauskienė Aukštesnysis Ikimokyklinis

ugdymas

Priešmokyklinis

ugdymas

Priešmokyklinio

ugdymo

pedagogė

11. Vilija Ruseckienė Aukštesnysis Ikimokyklinis

ugdymas

Ikimokyklinis

ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo

auklėtoja

12. Jolanta Švedienė Aukštesnysis Auklėjimas

ikimokyklinėse

įstaigose

Ikimokyklinis

ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo

auklėtoja

13. Daiva Sadauskienė Aukštesnysis Auklėjimas

ikimokyklinėse įstaigose

Ikimokyklinis

ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
14. Jolanta Sabonienė Aukštasis universitetinis, magistro laipsnis Liaudies muzika Muzika Meninio ugdymo

pedagogė

15. Živilė Uscilienė Aukštasis universitetinis, magistro laipsnis Specialioji

pedagogika ir

logopedija

Logopedija Logopedė
16. Aušrelė Visockienė Aukštasis universitetinis, magistro laipsnis Kūno kultūra ir sportas Kūno kultūra ir sportas

 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
17. Ona Vyšniauskienė Aukštasis Edukologijos

ikimokyklinis

ugdymas

Ikimokyklinis

ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo

auklėtoja

18. Rima Zablackaitė Aukštasis universitetinis, edukologijos bakalauro laipsnis Ikimokyklinis

ugdymas

Ikimokyklinis

ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo

auklėtoja