Pedagogai

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

2016-2017 m. m.

Eil.Nr. Vardas pavardė Išsilavinimas Specialybė Mokomieji dalykai Pareigos
1. Virginija Davainienė Aukštasis universitetinis Iki mokyklinė pedagogika ir psichologija Iki mokyklinis ugdymas Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Rita Anušauskienė Aukštasis universitetinis, edukologijos bakalauro laipsnis Edukologijos iki mokyklinio ugdymo pedagogika Priešmokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
3. Elvyra Akromienė Aukštesnysis Iki mokyklinis ugdymas Iki mokyklinis ugdymas Iki mokyklinio ugdymo auklėtoja
4. Rima Zablackaitė Aukštasis universitetinis, edukologijos bakalauro laipsnis Iki mokyklinis ugdymas Iki mokyklinis ugdymas Iki mokyklinio ugdymo auklėtoja
5. Ona Bagdanavičienė Aukštesnysis Iki mokyklinis ugdymas Iki mokyklinis ugdymas Iki mokyklinio ugdymo auklėtoja
6. Janė Bradauskienė Aukštesnysis Iki mokyklinis ugdymas Iki mokyklinis ugdymas Iki mokyklinio ugdymo auklėtoja
7 Laima Bereznauskienė Aukštesnysis Auklėjimas iki mokyklinėse įstaigose Iki mokyklinis ugdymas Iki mokyklinio ugdymo auklėtoja
8. Gitana Bielevičienė Aukštasis Edukologijos iki mokyklinis ugdymas Iki mokyklinis ugdymas Iki mokyklinio ugdymo auklėtoja
9. Asta Gecevičienė Aukštesnysis Auklėjimas iki mokyklinėse įstaigose Priešmokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
10. Dovilė Matukienė Aukštasis universitetinis Iki mokyklinis ugdymas. Pradinio ugdymo pedagogika Iki mokyklinis ugdymas Iki mokyklinio ugdymo auklėtoja (atostogos vaiko priežiūrai)
11. Ona Vyšniauskienė Aukštasis Edukologijos iki mokyklinis ugdymas Iki mokyklinis ugdymas Iki mokyklinio ugdymo auklėtoja
12. Aldona Pacevičienė Aukštasis Edukologijos iki mokyklinis ugdymas Iki mokyklinis ugdymas Iki mokyklinio ugdymo auklėtoja
13. Jolita Petraškienė Aukštesnysis Auklėjimas iki mokyklinėse įstaigose Iki mokyklinis ugdymas Iki mokyklinio ugdymo auklėtoja
14. Onutė Ražanauskienė Aukštesnysis Iki mokyklinis ugdymas Priešmokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
15. Vilija Ruseckienė Aukštesnysis Iki mokyklinis ugdymas Iki mokyklinis ugdymas Iki mokyklinio ugdymo auklėtoja
16. Jolanta Švedienė Aukštesnysis Auklėjimas iki mokyklinėse įstaigose Iki mokyklinis ugdymas Iki mokyklinio ugdymo auklėtoja
17. Daiva Sadauskienė Aukštesnysis Auklėjimas iki mokyklinėse įstaigose Iki mokyklinis ugdymas Iki mokyklinio ugdymo auklėtoja
18. Jolanta Sabonienė Aukštasis universitetinis, magistro laipsnis Liaudies muzika Muzika Meninio ugdymo pedagogė
19. Živilė Uscilienė Aukštasis universitetinis, magistro laipsnis Specialioji pedagogika ir logopedija Logopedija Logopedė