Socialiniai partneriai

Lopšelis-darželis „Nykštukas“ sėkmingai bendradarbiauja su respublikine ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“, Ugdymo inovacijų centru, Kauno vaikystės pedagogikos centru ir Kauno lopšeliu-darželiu „Aušrinė“, VšĮ „Vaiko labui“, Alytaus kolegija, Alytaus miesto pedagogine psichologine  tarnyba, Alytaus rajono  švietimo ir  pedagoginės psichologinės pagalbos centru, Alytaus visuomenės sveikatos centru, Alytaus visuomenės sveikatos biuru, Alytaus vaikų globos namais, Alytaus Piliakalnio progimnazija, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Pirmojo Alytaus filialu, Pirmojo Alytaus bendruomenės taryba, Alytaus lopšeliais-darželiais „Linelis“, „Girinukas“, „Obelėlė“, „Saulutė“, „Putinėlis“, „Vyturėlis“, „Pasaka“ ir Druskininkų lopšeliu-darželiu „Bitutė“.