Teisės aktai

Teisinė informacija

Įstaigos veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt ir Alytaus miesto savivaldybės svetainėje www.alytus.lt.

Teisės aktai skelbiami:

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai:

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymai:

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymai:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai:

Kiti įsakymai:

Informacija atnaujinta: 2021-03-30