Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa „pienas vaikams“

Alytaus lopšelis-darželis ,,Nykštukas“ dalyvauja pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“ nuo 2005 m. Dalyvavimas programoje suteikia galimybę dažniau vartoti pieną ir pieno produktus, kurie ypatingai svarbūs augančio vaiko organizmui. Pienas ir pieno produktai turi daugybę vitaminų, angliavandenių ir mineralų.
Programos „Pienas vaikams“ tikslai:
1. pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno gaminių vartojimo įpročius;
2. skatinti pieno gaminių vartojimą vidaus rinkoje;
3. sumažinti disbalansą pieno gaminių rinkoje.
Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa „Pienas vaikams“ Lietuvoje taikoma nuo 2004 metų. Parama skiriama ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose, registruotose Švietimo ir mokslo institucijų registre, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių mokiniams nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.
Remiami pieno gaminiai, kuriems skiriama parama, turi atitikti ekologinei žemės ūkio ir maisto produktų gamybai keliamus teisės aktų reikalavimus.
Programa „Pienas vaikams“  finansuojama iš dviejų šaltinių:
Europos žemės ūkio garantijų fondo (ES parama). .
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (nacionalinė parama). Jeigu pieno gaminio įsigijimo kaina (be PVM), pridėjus pieno gaminio pateikimo paslaugos išlaidas ir pridėjus PVM, yra mažesnė nei nacionalinės ir ES paramos suma, šiuo skirtumu nacionalinės paramos dydis turi būti sumažinamas. Pieno gaminio pateikimo paslaugų išlaidos (be PVM) negali būti didesnės nei 0,02 Eur vienai remiamo pieno gaminio porcijai.
Lėšos, gautos už sunaudotus pieno produktus, skiriamos:
vaikų maitinimo organizavimo gerinimui ir maitinimo organizavimo užtikrinimui.

Kita aktuali informacija http://www.litfood.lt/paramos-priemones/pienas-vaikams/