Vaikų priėmimas

VAIKŲ PRIĖMIMO IR IŠVYKIMO IŠ LOPŠELIO-DARŽELIO,
GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA

Vaikai į lopšelį-darželį priimami:

  • Tėvams (globėjams) pateikus prašymą, vaiko sveikatos pažymėjimą ir vaiko gimimo liudijimo kopiją.
  • Vaikai į lopšelį-darželį priimami ir išbraukiami lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.
  • Vaikas į lopšelį-darželį priimamas sudarant dvišalę (vieno iš vaiko tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio direktoriaus) ugdymo sutartį.
  • Grupės komplektuojamos kasmet iki mokslo metų pradžios – rugsėjo 1 d., esant laisvų vietų grupės gali būti komplektuojamos (papildomos) visus metus.

2016-2017 MOKSLO METAIS LOPŠELYJE-DARŽELYJE 9 GRUPĖS:

  • 2 ankstyvojo ugdymo grupės.
  • 5 ikimokyklinio ugdymo grupės.
  • 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.