Iki mokyklinis ugdymas

Tikslas 

    Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius.
Uždaviniai: 
  • Pripažinti vaiką kaip vertybę,  padėti atskleisti ir ugdyti individualumą, kūrybingumą, bendravimo įgūdžius.
  • Užtikrinti visapusišką, jautrų, lankstų ir kokybišką ankstyvąjį, ikimokyklinį vaikų ugdymą.
  • Tenkinti visų šeimų poreikius ir kurti vaikams saugią, sveiką bei artimą namams ugdymo(si) aplinką.
  • Stiprinti geranoriškus ryšius su šeimomis, padėti ugdyti harmoningą vaiko asmenybę,  parengti vaiką sėkmingam ir kryptingam ugdymui(si) priešmokyklinio ugdymo grupėje.
  • Integruoti specialiųjų poreikių vaikus ir teikti kvalifikuotą pagalbą.
  • Gerbti ir mylėti kiekvieną vaiką kaip asmenybę, išsiaiškinti jo  pasiekimus, pažangą  ir pergales, skatinti tobulėti, brandinti kūrybingą ir siekiantį individą.
  • Ugdyti ir globoti vaikus, teikti paslaugas, rodyti pagarbą ir tenkinti vaikų prigimtinius,  socialinius ir pažintinius poreikius.
  • Puoselėti tautos kultūros ir dzūkų krašto tradicijas, brandinti unikalią asmenybę.
Ugdymo turinys
        Ugdymo turinys išdėstytas pagal vaikui reikalingas kompetencijas ir orientuotas į vaiko poreikius, gebėjimus, interesus, saviraišką ir socializacijos galimybes. Numatoma ugdymo turinio sritis ir ugdytini vaikų gebėjimai.