Veiklos sritys

Veiklos sritys 2020/2021 m. m.

·         ankstyvasis ugdymas;

·         ikimokyklinis ugdymas;

·         priešmokyklinis ugdymas;

·         pailgintos darbo dienos grupė;

·         muzikos ir kūno kultūros valandėlės;

·         veikla edukacinėse lauko erdvėse;

·         dirba vaiko pagalbos specialistas (logopedas);

·         papildoma veikla būreliuose (krepšinio, futbolo, anglų k., šokių, robotikos).

Informacija atnaujinta: 2020-09-25