Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rita Anušauskienė

Išsilavinimas

1987-1990 m. mokėsi Marijampolės pedagoginėje muzikos mokykloje ir įgijo ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikaciją

2005–2007m. mokėsi Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar VDU Švietimo akademija) ir įgijo Edukologijos bakalauro laipsnį ir auklėtojo kvalifikaciją.

Darbo patirtis

1986- 1997 metais dirbo auklėtoja Alytaus miesto 1-jame lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“.

1997–2002 metais dirbo auklėtoja Alytaus miesto 6-jame lopšelyje-darželyje „Nykštukas“.

2002–2018 metais dirbo priešmokyklinio ugdymo pedagoge Alytaus lopšelyje-darželyje „Nykštukas“.

2018-2019 metais dirbo ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Nuo 2019 metų rugsėjo 1 dienos dirba Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Kvalifikacija

1995-03-14 įgyta vyresniojo ikimokyklinio auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

2014-12-12 įgyta auklėtojo metodininko kategorija.

 

Informacija atnaujinta: 2019-09-18