Apie mus

„Žmonija kol kas stokoja visai ne talentų. Ji ne tik neįstengia pakankamai anksti sukurti optimalių sąlygų tiems talentams skleistis, bet net ir sužadinti meilės tam, kas labiausiai tinka talentingajam“ (H. Gardneris)

VIZIJA

Darželis, kuriame įvairiapusės veiklos dėka „atrakinami“ vaikų talentai. 

MISIJA

Sukurti sąlygas kiekvieno vaiko gebėjimų potencialo, kompetencijų ir intelektų ugdymui, puoselėjant tautos vertybes ir pozityvų požiūrį į žmogų, tenkinant savarankiškumo poreikį, tausojant ir stiprinant fizinę, emocinę sveikatą, užtikrinant tęstinumą, į procesą įtraukiant tėvus ir visą bendruomenę. 

VERTYBĖS

Savęs pažinimas ir supratimas. Kūrybiškas, sveikas, atsakingas, aktyvus ir tolerantiškas savo šalies ir pasaulio pilietis.

PRIORITETAS

Vaikas klausia – randa atsakymus – pritaiko – dalinasi žiniomis ir gera emocija.

FILOSOFIJA

Stebint ugdytinius, nustatyti dominuojančius intelektų tipus, organizuoti veiklą gebėjimų ir įgūdžių (kompetencijų) stiprinimui, suteikti pakankamai laiko vaiko pasirinktai veiklai, kūrybiškai panaudoti žaidimus, kurti smagų ugdymo procesą, nuolat reflektuoti vertinant sėkmes ir numatant galimybes.

Vaikučių laukia įvairi veikla

 • Veikla edukacinėse lauko erdvėse.
 • Kamuoliukų baseinėlis sporto salėje.
 • Knygų mainų klube – vaikiškos (ir ne tik) knygelės.
 • Interaktyvūs žaidimai aktų salėje.
 • Sporto salėje – krepšinio ir futbolo treniruotės.
 • Muzikos ir dainavimo salėjė – šokių valandėlės.
 • Anglų kalbos pamokėlės.
 • Robotikos būrelis.

Šventės ir tradicijos

 • Lopšelio-darželio bendruomenė turi savitas tradicijas, organizuojami renginiai ir parodos.
 • Rugsėjo pirmosios ir mokslo metų užbaigimo šventės darželio kiemelyje.
 • Rudenėlio gėrybės puikuojasi parodėlėse, vaikai inscenizuoja ir žaidžia patys, pavirtę rudenėlio dovanomis.
 • Advento vakaronės su Kalėda iš Čepkelių raisto, Kalėdų senelio laukimas – visų laukiama ir puoselėjama tradicija.
 • Užgavėnių persirengėlių šurmuliavimas ir  vaikštynės vieni pas kitus po darželio grupes.
 • Kasmetinės Kaziuko mugės  sukviečia vaikučius ir jų šeimas, svečius,  mokinukus, kurie perka, parduoda, maino.
 • Priešmokyklinukų išleistuvės į mokyklą – daugelio metų patirtis ir išradingumas, puoselėjami pasodinti išėjusių priešmokyklinukų  medeliai.
 • Tautinės šventės formuoja tautinę savimonę,  kultūros tradicijas, puoselėja dzūkų krašto tradicijas.

Lopšelio-darželio himnas

Ant Nemuno kranto žaliuojančio
Nykštukas gyvena seniai.
Kas rytą maloniai jis kviečia:
Ateikit, mažieji draugai !


Priedainis:
Nykštukas mažytis, nykštukas smalsus
Ištiesęs rankelę apžiūri visus.
Nykštukas kasdien į darželį pakviečia
Visus mažus vaikučius.


Į grupę suskrido drugeliai,
Kiškučiai jau straksi po du.
Maži pelėdžiukai jau skraido
Vaidina ir šoka  – džiugu.


Priedainis: Nykštukas mažytis, nykštukas smalsus…


Ančiukai sau plauko po balą
Ir taškos, ir blaškos – smagu.
Ežiukai padengia jau stalą
Dalinas jie kriaušes – gardu.


Priedainis: Nykštukas mažytis, nykštukas smalsus…


Boružės suskrido į grupę
Ropoja ir ploja ratu.
Viščiukai raudonais snapeliais
Plasnoja sparneliais – gražu.


Priedainis: Nykštukas mažytis, nykštukas smalsus…


O mūsų linksmieji kačiukai
Neskriaudžia draugų niekada.
Kas rytą atėję į grupę,
Jie šypsos ir žaidžia drauge.


Priedainis: Nykštukas mažytis, nykštukas smalsus…


Rusvi voveriukai trepena,
Kad šiandien dainuosim kartu.
Paskaitom, parašom raidelę,
Grybus mes skaičiuojam po du.


Priedainis: Nykštukas mažytis, nykštukas smalsus…


Sukanka septyni meteliai
Ir tariam:  „Darželi, sudie…“
Gražiausioj vaikystės šalelėj
Suskamba daina iš širdies.


Priedainis:  Nykštukas mažytis, nykštukas smalsus…

 

Tekstas ir muzika pavaduotojos ugdymui Virginijos Davainienės

Darbo laikas

 • Lopšelio-darželio darbo laiko trukmė – 10,5 val.
 • Lopšelis-darželis dirba 7.00–17.30 val. darbo dienomis.
 • Budinti grupė dirba 17.30–18.30 val.
 • Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.
 • Lopšelio-darželio darbo trukmę, tėvų (globėjų) pageidavimu, nustato Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Dienos ritmas

07.00—08.00    Atėjimas į lopšelį-darželį, mankšta, ruoša.

08.10—08.15    Pusryčiai.

08.15—10.00    Ugdomoji veikla įvairiose erdvėse.

10.00—10.15    Priešpiečiai.

10.15—12.30    Veikla lauke.

12.00—12.30    Pietūs.

13.00—15.00    Pietų poilsis.

15.00—16.00    Ugdomoji veikla grupėje, veiklos įvairiuose būreliuose.

15.45—16.15    Vakarienė.

16.15—17.30    Veikla grupėje, lauke, skirstymasis į namus.

  Pastaba. Vaiko dienos ritmo laikas lopšelio, darželio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse koreguojamas  pagal amžių ir metų laiką.