Nuorodos

Informacija tėvams
Informacija, kur galima rasti lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus:
  • lopšelio-darželio direktoriaus kabinete (1 aukštas, pirmas korpusas),
  • lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojo ugdymui kabinete (1 aukštas, II korpusas),
  • logopedės kabinete (1 aukštas, antras aukštas).
Naudingos nuorodos
Lietuvos Respublikos Prezidentas    www.lrp.lt
Lietuvos Respublikos Seimas    www.lrs.lt
Lietuvos Respublikos Vyriausybė    www.lrv.lt
Švietimo ir mokslo ministerija    www.smm.lt
Ugdymo plėtotės centras    www.upc.smm.lt
Švietimo plėtotės centras    www.pedagogika.lt
Mokytojų kompetencijos centras    www.mkc.lt
Alytaus miesto savivaldybė  www.alytus.lt
Pedagogikos ir psichologijos centras    www.sppc.lt
Šiuolaikinių didaktikų centras    www.sdcentras.lt
Švietimo informacinių technologijų centras    www.ipc.lt
Laikraštis „Dialogas“    www.dialogas.com