Darbo užmokestis

 

Pareigybė

Pareigybių

skaičius

2015 m. vidutinis mėnesinis bruto

2016 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto

Eur

Eur

Direktorius

1

1018,00

1018,00

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

890,34

890,34

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

468,60

473,93

Maitinimo organizavimo ir higienos specialistas

0,75

279,74

285,00

Vyriausiasis buhalteris

1

639,00

639,00

Logopedas

1

615,04

615,04

Meninio ugdymo pedagogas

0,70

372,04

424,94

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3,25

644,11

670,20

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

11,30

638,29

613,44

Auklėtojo padėjėjas

9

350,00

380,00

Virėjas

2

350,00

380,00

Valytojas/skalbėjas

1

350,00

380,00

Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas

1

350,00

380,00

Kiemsargis

0,75

285,00

262,50

Atnaujinta: 2016 09 01