Darbo užmokestis

Pareigybė Pareigybių

skaičius

2017 m. IVketvirtis 2018 m. I ketvirtis
Eur Eur
Direktorius 1 1027,04 1042,77
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 899,15 912,93
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 674 689
Maitinimo organizavimo ir higienos specialistas 0,75 381,06 409,43
Logopedas 1 699,48 710,20
Meninio ugdymo pedagogas 0,70 442,40 455,80
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3,25 720,37 752,60
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 11,30 677,85 681
Auklėtojo padėjėjas 9 400,64 420
Virėjas 2 400,64 421,35
Valytojas/skalbėjas 1 380 400,15
Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas 1 380 400,15
Kiemsargis 0,75 285 300,77

Atnaujinta: 2018-04-17