Darbo užmokestis

Pareigybė Pareigybių 2016 m.

IV ketvirtis

2017 m.

I ketvirtis

skaičius Eur Eur
Direktorius 1 1027,04 1027,04
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 898,16 899,15
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 473,93 532,44
Maitinimo organizavimo ir higienos specialistas 0,75 285 313,2
Vyriausiasis buhalteris 1 639 652,5
Logopedas 1 615,04 699,48
Meninio ugdymo pedagogas 0,7 431,33 442,4
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3,25 670,2 711
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 11,3 613,44 677,85
Auklėtojo padėjėjas 9 380 400,64
Virėjas 2 380 400,64
Valytojas/skalbėjas 1 380 380
Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas 1 380 380
Kiemsargis 0,75 285 285

Atnaujinta 2017-07-01