Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio akivaizdoje praeitis suvokiama ne tik kaip priežastis iškilmingai paminėti svarbią sukaktį, bet ir ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumą, tautiškumą ir sukurti darbelius Lietuvai. Lopšelio-darželio „Nykštukas“ bendruomenė Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti stengėsi išpuošti kiekvieną grupę ir kitas erdves. Koridoriuje puikuojasi ir visus džiugina įvairiaspalvė paroda „Ilgas Lietuvos kelias pasitinkant valstybės atkūrimo šimtmetį“. Numegzta įspūdinga Lietuvos trispalvė, veltos, siūtos, karpytos gėlės, sukurtas žemėlapis iš 100 žiedų. Džiaugiamės pedagogių išradingumu ir nepaprastu kūrybiškumu. Visų lopšelio-darželio grupių vaikučiai su auklėtojomis labai laukė Lietuvos atkūrimo 100-mečio. Kūrybiškai, su dideliu noru piešė, karpė, lipdė, lankstė ir puošė grupes, rūbinėles, laiptines ir darželio langus – tai padėka ir gražiausi linkėjimai Lietuvai.

Pasitikime kartu Lietuvos atkūrimo Šimtmetį :
minėkime kartu Lietuvos sėkmės istoriją,
švęskime kartu Vasario 16-ąją
ir toliau kartu kurkime mūsų Lietuvą.
Gražios Jums šventės.

Pagarbiai
Direktorė Angelė Juškevičienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Davainienė

Sveikinimas

Sveikinimas

Mieli vaikučiai, tėveliai ir darbuotojai,

Sveikiname Jus su Mokslo ir žinių diena ir kviečiame į tradicinę rugsėjo pirmosios šventę „Saulutės spindulėliai sveikina rugsėjį“, kuri vyks darželio kiemelyje 2017 m. rugsėjo 1 d. 10.45 val.
Jūsų laukia personažai: Žiogas, Boružėle ir Bitutė

Pagarbiai
Lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė Angelė Juškevičienė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Davainienė

Pilietiškumo valandėlė Kovo 11-ajai

Pilietiškumo valandėlė Kovo 11-ajai

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga surengta pilietiškumo valandėlė. Džiugi šventinė nuotaika ir neblėstantis optimizmas vaikų ir suaugusiųjų širdelėse. Šventinėje salės aplinkoje visi dar kartą prisiminėme ilgą ir sunkų kelią į Lietuvos nepriklausomybę. Skambėjo žodžiai: Tėvynė, gimtinė, laisvė, rankelėse mirgėjo Lietuvos vėliavos  spalvos, o akyse matėsi džiaugsmas. Auginame mažuosius Lietuvos piliečius, formuodami vaikų tautinį identitetą.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Rita Anušauskienė

Tradicinė Kaziuko mugė lopšelyje-darželyje

Tradicinė Kaziuko mugė lopšelyje-darželyje

Kovo 6-ąją Kazytė ir Kazimiera pakvietė lopšelio-darželio bendruomenę į Kaziuko mugę. Buvo paminėta šv. Kazimiero – Lietuvos globėjo diena. Mugėje vyko varžytuvės. Suaugusieji parodė, kaip moka pinti kasas, o vaikai varžėsi riestainių valgymo rungtyje ir gavo prizus. Visi mugės dalyviai linksminosi, šoko ir dainavo, gėrėjosi dirbinių įvairove ir gausa. Po linksmybių prasidėjo turgaus šurmulys. Ir maži ir dideli kaip įmanydami siūlė savo prekes, skaičiavo pinigėlius ir pirko: gardumynus, molio ir popieriaus dirbinius , įvairius papuošalus.   Dėkojame tėveliams, močiutėms, auklėtojoms už išradingumą ir nepaprastus kulinarinius sugebėjimus. Kas pirko, kas pardavė, o kas tingėjo barankos skylę turėjo…

Kazytė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Daiva Sadauskienė,
Kazimiera – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Jolanta Švedienė

Visus aplankė linksmieji užgavėnių persirengėliai

Visus aplankė linksmieji užgavėnių persirengėliai

Nuo ankstyvo ryto lopšelyje-darželyje „Nykštukas“  prasidėjo tikros Užgavėnių linksmybės ir žiemos palydos. Visi ruošėsi iš anksto: vaikai su auklėtojomis ir tėveliais gamino užgavėnių kaukes, ruošė persirengėlių drabužius, kepė blynus ir visokius skanumynus.  Užgavėnių dieną vyresnieji vaikai su auklėtojomis, persirengę užgavėnių personažais,  dainuodami ir grodami svečiavosi vieni pas kitus. Visi darželio darbuotojai sulaukė persirengėlių, vaišinosi blynais ir linkėjo vieni kitiems greičiau sulaukti pavasario. Susirinkę lopšelio-darželio kiemelyje visi linksminosi. Vyko Lašininio ir Kanapinio dvikova, Kanapinis nugalėjo.  Kiek džiaugsmo vaikams – pasivažinėjimas su gelda. Skanduojant  „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ uždegama Morė – užgavėnių simbolis, kartu išvaromas blogis, nelaimės ir įkyrėjusi žiema. Šviečiant saulei, buvo lengva ir  žiemą išvaryti su dideliu darželinukų būriu.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Rita Anušauskienė

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 16-oji – ypatinga šventė visai Lietuvai ir mūsų lopšelio-darželio bendruomenei. Šis rytas – Vasario šešioliktos rytas – aušrinė Tėvynės   žydrajam danguj už žvaigždę, už saulę skaisčiau mums nušvietęs kelią į laisvę amžiams. Norėdama paminėti šią svarbią datą, šventiškai pasipuošę, nešini trijų vėliavos spalvų trilapiais dobiliukais, susirinkome į papuoštą salę. Šventė prasidėjo tautine giesme. Skambėjo dainos apie Lietuvą, gimtinę, tėviškėlę, jas dainavo ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikučiai. Vyresnieji šventės dalyviai deklamavo eilėraščius, šoko lietuvių liaudies ratelius, klausėsi pasakojimų apie gimtinę, Lietuvą. Lopšelyje-darželyje skatinamas tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas, prieinamais būdais formuojamas vaikų tautinis identitetas. Vaikai su auklėtojomis prisiminė Lietuvos simbolius, trispalvės spalvų reikšmę, sudėliojo Lietuvos valstybės dėlionę. Vedančioji auklėtoja Rima Zablackaitė priminė, kad 2017-ieji metai paskelbti Piliakalnių metais. Visi susidomėję klausėsi legendos apie Alytą ir Mirgrausėlę, sužinojo, kaip atsirado Alytaus miesto vardas ir Alytaus piliakalnis. Šventę baigėme džiaugsmingai dainuodami „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Virginija Davainienė