Administracija

DIREKTORĖ ANGELĖ JUŠKEVIČIENĖ
Tel. (8 315) 76520
Išsilavinimas
1971–1974 m. mokėsi Marijampolės pedagoginėje mokykloje ir įgijo vaikų darželio auklėtojos specialybę.
1982–1987 m. mokėsi Šiaulių universitete ir įgijo ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos specialybę.
Darbo patirtis
1974–1977 metais dirbo vyr. auklėtoja Alytaus miesto 9-jame lopšelyje-darželyje.
Nuo 1977 metų vadovauja Alytaus lopšeliui-darželiui „Nykštukas“
Kvalifikacija
1995-06-06 suteikta vyresniojo ikimokyklinio auklėtojo kvalifikacinė kategorija.
2009-11-19 suteikta antroji vadybinė kategorija.
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI VIRGINIJA DAVAINIENĖ
Tel. (8 315) 76 520
Išsilavinimas
1972–1975 m. mokėsi Marijampolės pedagoginėje mokykloje ir įgijo vaikų darželio auklėtojo specialybę.
1989–1994 m. mokėsi Vilniaus pedagoginiame universitete ir įgijo ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybę.
Darbo patirtis
1976  metais dirbo auklėtoja Alytaus miesto 2-jame lopšelyje-darželyje.
1976–1986 metais dirbo auklėtoja Alytaus miesto 12-jame lopšelyje-darželyje.
1986–1989 metais dirbo  Alytaus lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ auklėtoja.
1989 metais paskirta Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Kvalifikacija
1995-03-14 suteikta vyresniojo ikimokyklinio auklėtojo kvalifikacinė kategorija.
2009-11-19 įgyta antroji vadybinė kategorija.
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIUI RAMUALDA VADEIKIENĖ
Tel. (8 315) 76 521
El. paštas ramualdav@gmail.com
Išsilavinimas
1969–1973 m. mokėsi Alytaus politechnikume ir įgijo pramonės įmonių elektrinių įrengimų specialybę, suteikta elektriko techniko kvalifikacija.